Dnes je: 22. srpen 2014

 
4. červen 2014

Geoportál

Při stavbě vlastního domku vás kromě písku, cihel, trámů, obkladů či střešní krytiny čeká také hromada nestavebního materiálu – papírování. Jednou z povinností stavebníka je doložit tzv. sdělení o existenci sítí pro místní stavební úřad. Jde o dokument, ve kterém správci technické infrastruktury potvrzují, že vaše stavba nebude zasahovat do systému důležitých sítí a že nedojde k žádné kolizi, tj. že při stavbě nenarazíte na plynovod, neponičíte vodovodní infrastrukturu nebo se nedostanete do kolize s podzemním elektrickým vedením. Toto vyjádření je nutnou součástí stavebního řízení. Ale jak na to?

 
30. květen 2014

Tradice bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v Čechách

Na letošní rok připadá hned několik výročí spojených s ukládáním radioaktivních odpadů v České republice. Úložiště Bratrství u Jáchymova slaví 40 let provozu, úložiště Richard u Litoměřic 50 let provozu a zároveň letos uplyne 55 let od zahájení ukládání historicky prvních radioaktivních odpadů vůbec – v dnes již uzavřeném úložišti Hostim u Berouna. Poslední z našich úložišť, povrchové úložiště Dukovany, si na kulatiny musí počkat do příštího roku, kdy oslaví 20 let.

 
28. květen 2014

Jak se odstraňují oxidy dusíku

Ovzduší tzv. civilizovaných oblastí světa znečišťují chemikálie a aerosol, které si „civilizovaný“ člověk sám vyrábí – provozem průmyslových provozů, dopravou, energetikou… K látkám znečišťujícím životní prostředí patří i oxidy dusíku souhrnně označované NOx.

 
27. květen 2014

Elektrárna i na vrcholovém razítku vrchu Milá

Na dohled od vrchu Milá v Českém středohoří vyrábí elektřinu jedna z velkých českých uhelných elektráren – Elektrárna Počerady. Příroda i průmyslový komplex jdou docela dobře dohromady a staly se dokonce společným turistickým cílem. Na exkurze do elektrárny vyrážejí každoročně stovky zájemců, stejně jako do okolních kopců stovky milovníků přírodních krás. A co mají dále společného? Je to nejen touha poznávat vše nové, zajímavé a krásné, ale od letošních Velikonoc i nové vrcholové razítko pro ty, kteří zdolají vrch Milá. Nedaleká elektrárna je totiž i motivem razítka, které turisté najdou ve schránce nahoře na kopci a mohou si ho otisknout do svých výletních deníčků.

 
26. květen 2014

280 000× silnější než magnetické pole Země

Nejúspěšnějším zařízením pro studium řízené termojaderné fúze je tokamak. Na stránkách Třípolu jsme se s ním setkali již mnohokrát. Principem tokamaku je transformátor, tak jak ho známe z kurzů základní fyziky – primární a sekundární vinutí, jho, transformace nahoru, dolů, na proud, na napětí…

 
23. květen 2014

Termoska pro tokamak

Víte, jak odlišit celosupravodivý tokamak od tokamaku s vinutím z mědi? Zeptat se obsluhy! Ale dost humoru, před námi je budoucnost lidstva… Vypadá‑li tokamak jako hrnec s okénky, můžete si být jistí, že se jedná o celosupravodivý tokamak. Pokud se vám podaří hrnec odstranit, objeví se před vámi zařízení, které určitě znáte z obrázků. Tokamak s vinutím z mědi.

 
22. květen 2014

Jaké elektrárny si můžeme dovolit

Poslední výroční zpráva Mezinárodní agentury pro energii (IEA) z loňského prosince předpovídá, že v průběhu příštích dvou desetiletí vzroste světová spotřeba elektrické energie na naší planetě téměř o 70 %. Globální výkon elektroenergetiky tak musí vzrůst ze současných 5 430 na 9 350 GW, což si vyžádá stavbu nejméně čtyř tisíc elektráren standardní velikosti. Na tomto přírůstku se mají více než polovinou podílet tepelné elektrárny na zemní plyn spolu s větrnými a solárními elektrárnami. Nově postavené uhelné a vodní elektrárny se na přírůstku budou podílet společně jen 30 %. Podíl jaderných elektráren, i když se jejich současné výkony zdvihnou asi o 60 %, se však vůči rychleji rostoucí „konkurenci" v energetickém mixu do roku 2035 sníží ze současných 13 % na 12 %. Tyto odhadované změny, do kterých by měla světová energetika investovat něco okolo 10 bilionů amerických dolarů, přinesou světu řadu problémů. Nepůjde už jen o dostatek paliv a snižování exhalací, ale vůbec o to, zda svět najde dostatek surovin a prostředků na stavbu nových elektráren a na rozšíření přenosových a distribučních sítí.

 
22. květen 2014

Zdraví a dlouhá léta (v jaderné energetice)

V současné době se na světě staví více než 70 nových jaderných reaktorů. Přesto se v posledních několika desetiletích nové reaktory stavěly jen sporadicky. Proč? Pro majitele a provozovatele jaderných elektráren je výhodnější provoz stávajících reaktorů optimalizovat, modernizovat je a prodlužovat dobu jejich provozu za původní dobu, kterou stanovil projekt.