Dnes je: 17. duben 2014

 
19. únor 2014

Plachetnicí přes Atlantský oceán 1

Po roce 1989 se mnoho lidí pustilo do podnikání v oblastech, které mohly být dříve jen koníčkem nebo sportem. To byl i případ kamarádů z brněnských jachtklubů. „Jeden z těch, kteří založili firmu pro stavbu a dovoz jachet, mě v roce 1994 požádal, abych pro jeho firmu přepravil z Floridy do Gibraltaru námořní plachetnici. Opustil jsem tedy zaměstnání počítačového technika u Kancelářských strojů a stal se skipperem, jak se říká profesionálním kapitánům jachet. Když jsem už dva roky pracoval jako skipper na dvojstěžňové jachtě Freelord, mi Miloš Křenek, majitel firmy, nabídku na přepravu jachty zopakoval. Mým úkolem bylo doplout s 13m námořní plachetnicí Optimist z Miami do Itálie. Posádku jsem si mohl vybrat. Když jsem nabídku koncem roku 1996 přijímal, nikdo netušil, že přichází rok bláznivého počasí, které vyvrcholí katastrofálními záplavami na Moravě,“ začíná své vyprávění autor série cestopisných reportáží, František Novotný. Nabízíme vám cestu po rozbouřených vlnách na pokračování v nezkrácené verzi.

 
18. únor 2014

Největší křišťálový lustr na světě budou mít v Clevelandu

Divadelní komplex Playhouse Square v americkém Clevelandu se bude moci již brzy pochlubit největším křišťálovým lustrem na světě. Šestimetrový lustr se bude skládat ze 4 200 kusů křišťálu a desítek tisíc světel a světelných modulů LED. Světelné dílo ponese dvanáct metrů nad zemí speciální ocelová konstrukce.

 
15. únor 2014

Pokus pro zimní období: Vznášející se vločka

Je sice po Vánocích, ale zima se zatím drží zuby nehty. Zkuste si udělat pokus, který se hodí právě do tohoto ročního období.

 
13. únor 2014

Energie českých olympioniků

Každá olympiáda spotřebuje velké množství energie, u zimní to platí dvojnásobně. Chlazení ledových ploch, zasněžování tratí, svícení, to všechno si vyžádá nárůst běžné průměrné denní spotřeby areálů her na více než dvojnásobek. Například provoz hokejové haly spotřebuje během jednoho hokejového zápasu stejně elektřiny, jako 4 000 domácností za stejnou dobu. Pro případ výpadků instalovali pořadatelé dočasné záložní zdroje. A jaké záložní zdroje má náš národní tým?

 
13. únor 2014

Záření černého tělesa – životní téma Wilhelma Wiena

Na konci 19. století se všeobecně soudilo, že fyzika je v podstatě uzavřenou vědou umožňující vysvětlit všechny fyzikální přírodní jevy a vytvořit ucelený obraz světa. Mnozí „klasičtí" experimentátoři si přitom neuvědomovali, že právě svými přesnými a svědomitě prováděnými výzkumy začínají klasickou fyziku opouštět a připravují půdu fyzice nové. Jedním z největších problémů trápících v té době fyziky byla otázka záření černého tělesa. Kromě teorie nabývala i praktického významu pro tvorbu světelných normálů a rozvoj osvětlovací techniky. Přestože exaktní popis tohoto jevu podal tvůrce „kvantové hypotézy" Max Planck až v roce 1900, celá řada vědců získala dílčí poznatky z výzkumu tepelného záření již dříve, a to v podstatě s technickými prostředky a poznatky „staré" vědy 19. století. Fyzikální věda v této době sídlila stále ještě v univerzitních laboratořích, přístroje byly pořád jednoduché a levné. Významnou úlohu ve výzkumu tepelného záření sehrál německý teoretický fyzik a současně uznávaný experimentátor Wilhelm Wien, od jehož narození uplynulo letos 150 let.

 
12. únor 2014

Alpská metra

Lyžařskou sezónu v Alpách prodlužují až o dva měsíce jinak už málem odepsané pozemní lanovky. Říká se jim „alpská metra". Od kolejových lanovek – jaké vyjíždějí v Praze na Petřín, v Tatrách na Hrebienok a na vyhlídkové vršky několika desítek evropských měst – se liší tím, že projíždějí skalními tunely. V principu zůstaly stejné jako jejich historické předchůdkyně, které se začaly stavět už před sto dvaceti roky ve Švýcarsku a Itálii.

 
7. únor 2014

Fázové transformátory - obrana elektrizační soustavy České republiky

Až do nedávna se přenosové soustavy jednotlivých zemí obešly bez aktivních prvků pro řízení toků výkonů v sítích. Nebylo jich třeba, protože sítě byly navrženy ve stabilní konfiguraci a při stabilním vývoji výroby a spotřeby, kdy nedocházelo k výrazným změnám. Reálný vývoj byl předvídatelný. Spolu s relativně malými či dlouhodobě předvídatelnými mezistátními přenosy byla ve většině případů zajištěna bezpečnost provozu přenosových soustav s rozložením toků výkonu daným pouze výrobou, spotřebou a impedancí přenosových cest.

 
5. únor 2014

Jak cestovat vlakem?

Na první pohled jednoduchá otázka, na kterou by odpověď mohla znít: zakoupit jízdenku, nastoupit do vlaku a jet. Někdy je to opravdu tak jednoduché, jindy se může cesta zbytečně prodražit nebo dojít k zbytečným komplikacím. Je proto vhodné znát základní pravidla, tarifní nabídku a různé praktické „fígle“.