Dnes je: 1. listopad 2014

 
5. červen 2014

Měříme rychlost větru

Větrné elektrárny vyrábějí elektrickou energii přeměnou z energie proudícího vzduchu. Stavba těchto typů elektráren má smysl jen tam, kde vane vítr často a má dostatečnou rychlost. Tento návod na výrobu pokusného modelu nás zavede do světa meteorologie. Rychlost větru totiž potřebujeme znát nejen při hledání místa pro větrnou elektrárnu, ale i při předpovídání počasí.

 
5. červen 2014

Rok 2014 ve znamení krystalografie

Není snad člověka, který by neobdivoval krystaly. Asi nejznámější a nejpomíjivější nám nabízí voda, ať už jako sněhové vločky, jinovatku nebo v nejrůznějších podobách ledu. Však taky symetrii krystalů v ledu sledoval už před čtyřmi stoletími Johannes Kepler. Dech se nám tají nad krásou drahokamů a téměř nevnímáme obyčejné krystaly soli. Dávní učenci využívali k prvním popisům krystalů geometrii, než se počátkem 20. století podařilo nahlédnout do struktury hmoty prostřednictvím rentgenových paprsků. A protože na letošní rok připadá sté výročí zásadních objevů v oblasti difrakce rentgenového záření, vyhlásilo ho UNESCO Mezinárodním rokem krystalografie.

 
4. červen 2014

Správná odpověď na červnovou otázku

Na červnovou otázku „Za miliontinu sekundy vyzáří Slunce tolik energie, kolik jí vyrobí všechny elektrárny světa za celý rok. Jaký typ reakce je zdrojem energie Slunce? Jde o štěpení jader těžkých prvků, slučování jader lehkých prvků nebo o chemickou reakci?“ bleskově správně odpověděl Aleš Jerie z Pasek nad Jizerou.

 
4. červen 2014

Geoportál

Při stavbě vlastního domku vás kromě písku, cihel, trámů, obkladů či střešní krytiny čeká také hromada nestavebního materiálu – papírování. Jednou z povinností stavebníka je doložit tzv. sdělení o existenci sítí pro místní stavební úřad. Jde o dokument, ve kterém správci technické infrastruktury potvrzují, že vaše stavba nebude zasahovat do systému důležitých sítí a že nedojde k žádné kolizi, tj. že při stavbě nenarazíte na plynovod, neponičíte vodovodní infrastrukturu nebo se nedostanete do kolize s podzemním elektrickým vedením. Toto vyjádření je nutnou součástí stavebního řízení. Ale jak na to?

 
30. květen 2014

Tradice bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v Čechách

Na letošní rok připadá hned několik výročí spojených s ukládáním radioaktivních odpadů v České republice. Úložiště Bratrství u Jáchymova slaví 40 let provozu, úložiště Richard u Litoměřic 50 let provozu a zároveň letos uplyne 55 let od zahájení ukládání historicky prvních radioaktivních odpadů vůbec – v dnes již uzavřeném úložišti Hostim u Berouna. Poslední z našich úložišť, povrchové úložiště Dukovany, si na kulatiny musí počkat do příštího roku, kdy oslaví 20 let.

 
28. květen 2014

Jak se odstraňují oxidy dusíku

Ovzduší tzv. civilizovaných oblastí světa znečišťují chemikálie a aerosol, které si „civilizovaný“ člověk sám vyrábí – provozem průmyslových provozů, dopravou, energetikou… K látkám znečišťujícím životní prostředí patří i oxidy dusíku souhrnně označované NOx.

 
27. květen 2014

Elektrárna i na vrcholovém razítku vrchu Milá

Na dohled od vrchu Milá v Českém středohoří vyrábí elektřinu jedna z velkých českých uhelných elektráren – Elektrárna Počerady. Příroda i průmyslový komplex jdou docela dobře dohromady a staly se dokonce společným turistickým cílem. Na exkurze do elektrárny vyrážejí každoročně stovky zájemců, stejně jako do okolních kopců stovky milovníků přírodních krás. A co mají dále společného? Je to nejen touha poznávat vše nové, zajímavé a krásné, ale od letošních Velikonoc i nové vrcholové razítko pro ty, kteří zdolají vrch Milá. Nedaleká elektrárna je totiž i motivem razítka, které turisté najdou ve schránce nahoře na kopci a mohou si ho otisknout do svých výletních deníčků.

 
26. květen 2014

280 000× silnější než magnetické pole Země

Nejúspěšnějším zařízením pro studium řízené termojaderné fúze je tokamak. Na stránkách Třípolu jsme se s ním setkali již mnohokrát. Principem tokamaku je transformátor, tak jak ho známe z kurzů základní fyziky – primární a sekundární vinutí, jho, transformace nahoru, dolů, na proud, na napětí…