Dnes je: 23. srpen 2014

 
23. duben 2014

Golem učí budoucí hvězdy jaderné energetiky

V péči Vojtěcha Svobody jsou nejen studenti na ČVUT, ale i tokamak Golem. V republice máme pouze dvě funkční zařízení, na nichž může probíhat termojaderná fúze. Pod vedením Vojtěcha Svobody jsme si zkusili vlastní výboj a položili mu několik otázek.

 
22. duben 2014

Den Země připomene jak chránit naši Zemi

Dvaadvacátého dubna si připomínáme svátek naší modré planety, Den Země. Nad tím, jak tento svátek oslavit přátelským chování ke svému životnímu prostředí, bychom se měli zamýšlet nejen v tento den, ale každé ráno. Mnohdy nás odrazují finanční náklady nebo určitý diskomfort. Přitom si stačí osvojit pár zásad, které většinou nic nestojí a díky kterým lze z rodinného rozpočtu uspořit nemalé částky. Zde je několik tipů.

 
21. duben 2014

Globální oteplování, tání ledu a fyzika (3)

Minule jsme se zastavili u tří jevů, kterých jsme si jako pozorní experimentátoři všimli při přípravě pokusů na téma „globální oteplení“. Připomínáme, že „sladkou“ a slanou vodu (či led) odlišujeme pomocí potravinářského barviva: červená barva = „sladká“ voda, modrá barva = slaná voda. Dnes se soustředíme na další zajímavé a na první pohled možná nepochopitelné jevy, které se však projeví až v průběhu samotných pokusů – při tání ledu.

 
18. duben 2014

Využijme energeticky tepelné vyzařování Země

Takovou výzvou začíná zpráva kolektivu Aplikovaných věd (SEAS) Harvardské univerzity, kterou uveřejnil letos v březnu její Akademický časopis. Zpráva nabízí řešení, jak tuto další věčně se obnovující energii prakticky využít v podobě hybridních solárních kolektorů vyráběných pomocí nanotechnologií.

 
17. duben 2014

Výkonné spínače budoucnosti velikosti průřezu lidského vlasu

Své znovuzrození zažilo mechanické relé ve výzkumném středisku GE Global Research. Skupina vědců zde vyvíjí miniaturní elektrické spínače menší než průměr lidského vlasu, které dokáží přenášet kilowatty elektrického výkonu. Označují se jako elektromechanické mikrosystémy (micro-electro-mechanical systems – MEMS). Technologie MEMS umožní výrobu miniaturních spínačů s možná nečekanými důsledky pro vývoj systémů, které budou řídit mobilní přístroje budoucnosti. Testování prototypů ukazuje, že radiofrekvenční spínače MEMS od GE mohou pomoci zrychlit datový přenos, zvýšit kvalitu signálu, prodloužit životnost baterie a přizpůsobit přístroje nárokům LTE-Advanced.

 
16. duben 2014

Vliv středověkého osídlení na vlastnost půdy a současnou vegetaci

I krátkodobý vliv člověka vede k nevratným změnám půdních vlastností. A nejen v současnosti, je patrný i po 500 letech! Porozumíme-li nárokům na živiny základních rostlinných druhů, můžeme své znalosti využít nejen k identifikaci současných půdních vlastností, ale také k poodhalení účelů, pro něž půdu využívali naši předci.

 
15. duben 2014

Král Energetické maturity

Třídenní poznávání všeho, co nějak souvisí s provozem hnědouhelné elektrárny a výrobou elektrické energie, má za sebou 48 studentů ze 13 středních škol v České republice. Využili pozvání Skupiny ČEZ, aby složili v Elektrárně Tušimice takzvanou Energetickou maturitu. Absolvovali ji od 2. do 4. dubna. Součástí pobytu studentů na severu Čech byla i prohlídka obřího důlního rypadla Severočeských dolů a malé vodní elektrárny Želina.

 
14. duben 2014

Globální oteplování, tání ledu a fyzika (2)

V minulém příspěvku jsme popsali několik jednoduchých pokusů, které nás přesvědčily o tom, že k údajnému zvyšování hladin moří a oceánů nemůže docházet táním plujících ledových ker. Při přípravě pokusů a v jejich průběhu si můžete všimnout několika zajímavých (případně i zdánlivě nepochopitelných) jevů, z nichž některé odporují tzv. zdravému selskému rozumu. Dnes si popíšeme tři z nich, při jejichž objasňování nám postačí základní znalosti školní fyziky.